Expertiza tehnica

PDFImprimareEmail

expertiza tehnicaEXPERTIZA TEHNICA IN CONSTRUCTII:

Expertiza va avea ca scop analizarea structurilor de rezistenţă al cladirilor din punct de vedere al asigurării cerinţe esenţiale "A1, A2" - rezistenţă mecanică şi stabilitate", prin metodele:

 • E1 - evaluarea calitativă
 • E2a - metode de evaluare analitică (prin calcul)

expertiza tehnica a starii constructiilor privind degradarea acestora si comportarea in caz de cutremur a acestora va trebui sa contina urmatoarele piese obligatorii:

 • Studiu Geotehnic conform NP074-2007 (dezveliri de fundatii, foraje geotehnice, incercari de laborator pentru determinarea indicilor geotehnici in vederea verificarii presiunilor conventionale minime ale fundatiilor ) semnat si stampilat de verificator recunoscut/atestat/autorizat MLPAT domeniu Af;
 • Poze semnificative ale cladirilor si starii de degradare/avariilor structurilor investigate;  
 • Relevee Arhitectura si Structura de rezistenta (masuratori topo);
 •  Incercari nedistructive betoane (ultrasunete) ale fundatiilor, grinzilor, stalpilor si scarilor pentru a vizualiza fisurile structurale, armarea si calitatea betoanelor; 
 • Simularea cutremurului pe calculator (prezentarea mentelor de tensiune maxima care deformatii elastice/plastice si produc avarii importante-fisurare, inclinare,prabusire etc.;
 • Referatul de expertiza tehnica semnat si stampilat de expert tehnic recunoscut/atestat/autorizat MLPAT domeniu A1, A2, cu concluzii si recomandari din care rezulta gradul de securitate:
 1. o < 0,5 rezulta demolarea si implicit realizarea unui Proiect de desfiintare (PAD)
 2. 0,5-0,7 necesita reabilitarea urgenta si implicit Proiect Tehnic (PTh)
 3. >0,7 se poate moderniza si implicit Proiect Tehnic (PTh)

EXPERTIZA TEHNICA APARTAMENTE:
A. Memoriu tehnic
1. Motivul efectuării expertizei
2. Documentaţia tehnică avută la dispoziţie de expert
3. Reglementările legislative şi tehnice
4. Descrierea amplasamentului
5. Descrierea clădirii
5.1. Din punct de vedere arhitectural
5.2. Din punct de vedere structural
5.3. Din punct de vedere al instalaţiilor
6. Încadrarea construcţiei în grupe şi categorii conf. pct. 11.1.8, 11.1.9 şi tabel 5.1 din P 100/1992
7. Evaluare calitativă E1
7.1. Istoric, evenimente deosebite
7.2. Descrierea degradărilor, avariilor şi intervenţiilor suferite de clădire în timp
7.3. Comparaţie cu prescripţiile în vigoare
7.4. Rezultatul aplicării metodei de evaluare calitativă E1
8. Încadrarea construcţiei în clase de risc seismic
9. Descrierea lucrărilor de recompartimentare/reamenajare
10. Sinteza evaluării şi formularea concluziilor

ANEXE:
B. Copie după actul de atestare a inginerului expert
C. Amplasament şi Releveu apartament
D. Fotografii amplasament si modificări apartamen